Orars de daurida
Ciastel de Tor

1. de ma–1. domënia de novëmber

Mertesc–domënia: 10.00–18.00
Lönesc: Stlüt
Ursus ladinicus

1. de ma–1. domënia de novëmber

Mertesc–domënia: 10.00–18.00
Lönesc: Stlüt
MUS
LA

Mission y filosofia

Sciöche nosc compit odunse le trasmëte la conescënza dla cultura ladina te na manira tlera y atuala

Le MusLa é n punt d’incuntada y de dialogh che respidlëia la storia dles ladines y di ladins tl contest d’aldedaincö y nes spliga la sozieté te na manira saurida da capí y contemporana. I sun dagnora daverc al svilup, al renovamënt y al mudamënt. I ti dun importanza a metodes de comunicaziun y mediaziun tleres y modernes.

I conservun y i promoiun n lingaz autocton y n patrimone cultural unich

Le patrimone cultural ladin é de na gran importanza por nosta sozieté y al é lié dassënn ala vita tles Dolomites. Le Museum Ladin s’impegnëia tla sensibilisaziun y promoziun de n respet sot por la natöra cun l’intenziun da salvé la contrada. I nes porvun da mëte raisc sotes te na cosciënza sterscia por la sostignibilité y la sconanza dl ambiënt. Te chël che i promoiun le plurilinguism y la pluriculturalité, dunse ince nosc contribut ala diversité y al’inclujiun, sotrissan l’unizité dl lingaz de mendranza.

I cheriun na lerch por discusciuns, descurides, pinsiers critics tl dialogh internazional

I aspec zentrai dla cultura y storia ladina vëgn osservá da punc de odüda contemporans y respidlá sön i trends atuai.

I se porvun aladô de nüsc valurs

Nosta comunicaziun y nosc comportamënt dess ester dalvers, autentics y contemporans. I orun presservé le patrimone cultural dles ladines y di ladins y i promoiun l’ert ladina.

I ti jun do ai prinzips de basa dl’ICOM (Consëi internazional di museums)

“N museum é na istituziun permanënta, zënza fins de davagn, al sorvisc dla sozieté che fej inrescides, cumpra y conservëia, interpretëia y mët fora le patrimone material y imaterial. Azessibli al publich, inclusifs y zënza barieres, promöi i museums la diversité y la sostignibilité. Ai laora y comunichëia te na manira etica, profescionala y partezipativa cun la comunité. I museums pita esperiënzes desvalies por ci che reverda l’istruziun, la ligrëza, la reflesciun y le barat de conescënzes”.