Orars de daurida
Ciastel de Tor

1. de ma–1. domënia de novëmber

Mertesc–domënia: 10.00–18.00
Lönesc: Stlüt
Ursus ladinicus

1. de ma–1. domënia de novëmber

Mertesc–domënia: 10.00–18.00
Lönesc: Stlüt

Jügn é le mëis dl pride (Pride Month) – n mëis dediché ales porsones queer y ala comunité LGBTQ. Chësta ocajiun dess recordé la storia de chësta comunité y sensibilisé al’avalianza di dërc y al inclujiun, al’sostëgn dl’autodeterminaziun y ala dignité. Le Museum Ladin doss ester n post de respet y inclujiun. Museum x Pride é n’iniziativa di museum provinziai.